วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น: สถานะของไต้หวันในมุมมองของจีนก่อน ค.ศ. 1945

 
                                                           หาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้
 

ไม่มีความคิดเห็น: