วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หนังสือออกใหม่
"ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่"
หนังสือในชุด "พื้นฐานวัฒนธรรมจีน" ของโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...
เนื้อหาเริ่มจากชาวแมนจูเข้าบุกด่านของจีน สถาปนาราชวงศ์ชิงในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 การสร้างความกลมกลืนระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆ การขยายอำนาจออกไปจนเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ปัญหาประชากร การกบฏ การเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตก และสาเหตุของความล้มเหลวในการปรับตัวของจีน

เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีน การสิ้นสุดของสถาบันจักรพรรดิและกำเนิดยุคขุนศึก การแสวงหาทางออกให้แก่ประเทศจีนโดยพรรคกั๋วหมินตั่งและพรรคคอมมิวนิสต์จีน จนกระทั่งถึงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949

และสุดท้ายว่าด้วยพัฒนาการของดินแดนขอบนอกของจีนในยุคสมัยใหม่ และนัยสำคัญต่อการสร้างเอกภาพของชาติ ซึ่งยังคงมีนัยต่อบูรณภาพทางดินแดนของจีนและเป็นประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมาจนปัจจุบัน


ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สนพ.ชวนอ่าน 02-939-8944-5